Ali samička dihurja med gonitvijo res lahko pogine?

0
251

Samice dihurjev imajo inducirano ovulacijo, kar pomeni, da do sprostitve dozorelega jajčeca v jajcevod pride šele pri mehaničnem vzdraženju med paritvijo. Samice, ki se ne parijo ali niso kako drugače stimulirane k ovulaciji (npr. z zdravili), lahko preidejo v trajno gonitev, ki lahko traja tudi več mesecev. V tem obdobju je telo samice izpostavljeno visoki količini estrogenih hormonov.
Pri večini samic, ki preidejo v trajno gonitev, se pojavijo klinični znaki, ki so povezani s toksičnim delovanjem omenjenih hormonov na kostni mozeg. Lahko pride do močne slabokrvnosti, motenj v delovanju kostnega mozga, oslabelosti imunskega sistema, krvavitev v podkožju in tudi do pogina.